امروز :

حسابرسی داخلی


"حسابرسی داخلی چیست؟"

حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری می کند. حسابرسی داخلی نوعی سیستم کنترلی بوده که مدیران سازمان برای مشخص شدن کیفیت هزینه کردها و عملیات های مالی و آگاهی از وضعیت مالی شرکت و دارایی ها انجام می دهند.

 

 
به طور کلی حسابرسی بررسی اسناد و مدارک مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی بوده که بدون جانب داری و شفافیت باید توسط کارشناسان مستقل حسابرسی انجام شود. این کارشناسان چه به حسابرسی داخلی یا حسابرسی خارج سازمانی می پردازند باید اختیار عمل داشته و بصورت مستقل و آزاد بتوانند صورت ها و اسناد مالی را بررسی و نتیجه را بدون هیچ گونه ترسی اعلام نمایند. حسابرسی به معنی بررسی و کنکاش اسناد و مدارک مالی و حسابداری به جهت کشف اختلافات، تخلفات و اشتباهات سهوی و عمدی می باشد. بررسی ها ممکن است به جهات تهیه گزارشات داخلی یا گزارشاتی با مخاطبین خارج سازمانی انجام شود و هر کدام به شیوه خاص و استاندارد خود باید انجام و ارائه گردد.
حسابرسی رشته ای بسیار گسترده و با تخصص های فراوان بوده که هر کدام به صورت خاص به مباحث مشخصی در حیطه حسابرسی می پردازند. حسابرسی را می تواند به لحاظ اهداف و موضاعات مورد بررسی ، از لحاظ ماهیت رسیدگی، از نظر شیوه انجام کار، از نظر زمان انجام کار و از لحاظ نوع خود حسابرسان طبقه بندی نمود. حسابرسان در هر طبقه ای که قرار بگیرند یکسری وظایف کلی دارند که باید نسبت به انجام آن متعهد باشند. 
 
حسابرس داخلی به لحاظ حقوقی چه کسی می تواند باشد؟ 
حسابرس داخلی یکی از افراد مالی و حسابداری شرکت بوده که اختیار دسترسی به همه اسناد و مدارک مالی و غیر مالی را داشته و امکان برقراری ارتباط با مدیران ارشد سازمان را هم دارد. 
 
حسابرسی داخلی به چه علتی باید انجام شود؟ ( هدف حسابرسی داخلی ) 
حسابرسی داخلی به منظور کنترل منابع مالی و انحرافات آن بایستی در سازمان انجام شود تا از بروز مشکلات مالی و اشتباهات فاحش و زیان های ناشی از آن پیشگیری نماید.
حسابرسی داخلی در واقع وظیفه بررسی رعایت الزامات قانونی را در سازمان بر عهده دارد و اگر این الزامات انجام نشده و یا ناقص انجام شده باشند انها را کشف و درصدد رفع ان برآیند.
حسابرسی داخلی در صورت بروز سوء استفاده های مالی انها را شناسایی کرده و از ضرر های بیشتر پیشگیری می نماید.
حسابرسی داخلی می تواند محل هایی که منابع مالی در حال هدر رفتن هستند را شناسایی کرده و به مدیران ارشد به منظور متوقف کردن آن گزارش دهد.
حسابرسی داخلی فقط معطوف به شناسایی انحرافات مالی نبوده و سایر انحرافات سازمان که می تواند ضرر مالی برای شرکت داشته باشد هم شناسایی می کند. 
 
حسابرسی داخلی با حسابرسی خارج سازمانی چه تفاوتی با هم دارند؟
حسابرس داخلی از افراد داخل سازمان می باشد اما حسابرس خارجی از موسسه خدمات مالی و حسابرسی به شرکت اعزام می شوند.
حسابرسی خارجی توسط قانون الزام شده است و عدم انجام ان تخلف قانونی محسوب میشود اما در مورد حسابرس داخلی الزام قانونی وجود ندارد و توسط مدیریت سازمان برای بررسی انحرافات و رفع آن انجام می گردد.
حسابرس خارجی باید به مراجع قانونی و اعضا هیت مدیره پاسخگو باشد اما حسابرس داخلی به مدیران سازمان پاسخگو خواهد بود.
حسابرسی خارجی و مستقل فقط انحرافات مالی و اسناد مالی را بررسی کرده و به مسایل دیگر سازمان کاری ندارد اما حسابرس داخلی علاوه بر بررسی های مالی سایر الزامات و قوانین جاری در سازمان را هم بررسی و انحرافات انها را در صورت وجود کشف می کند. 
 
حسابرس داخلی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 
حسابرس داخلی باید مستقل باشد و تحت نفوذ هیچ یک از افراد سازمان در هر جایگاه و سمتی که هستند قرار نگیرد.
حسابرس داخلی باید فن گزارش دهی را بلد بوده و اختیار امضا و مهر داشته و گزارش تهیه شده را با مهر و امضا خود ارائه دهد.
حسابرس داخلی باید امکان دسترسی به کلیه اسناد مالی و غیر مالی داشته باشد و از مقام مستقلی برخوردار باشد.
حسابرس داخلی می تواند در کلیه بخش های شرکت اعم از مالی ، مدیریتی ، استراتژیک ، سرمایه گذاری ، اداری و حقوق و دستمزد، برنامه های آموزشی و غیره وارد و به بررسی اسناد و مدارک ان بپردازد. 
 
وظایف اصلی حسابرس داخلی شامل چه مواردی میتواند باشد؟ 
حسابرس داخلی باید گردش مالی و حساب های بانکی سازمان را بررسی و کنترل نماید.
حسابرس داخلی باید به عملیات های مالی مربوط به بودجه و هزینه ها اشراف کافی داشته و انها را تحت کنترل داشته باشد.
حسابرس داخلی باید عملیات های مالی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و جزییات و نحوه پرداخت انها را به خوب شناخته و اسناد و مدارک ان را بررسی نموده و از بروز انحرافات جلوگیری کند.
حسابرس داخلی باید بر تنخواه واحد های مختلف و خرید های داخلی نظارت کرده و کلیه فاکتور و اسناد خرید و هزینه کردها را مطابقت داده و صحت و درستی آنها بررسی نماید .
حسابرس داخلی باید بر فرایند انبارگردانی و جزییات ان مسلط بوده و ورود خروج کلیه اجناس و مواد و غیره را به انبار تحت کنترل اسنادی داشته باشد.
حسابرس داخلی برای بررسی کلیه قسمتها برنامه داشته و سرفصل ارزیابی برای انها تهیه کرده و بر اساس فرمت و سر فصل برنامه ریزی شده به بررسی بپردازد. 
 
آیا نحوه گزارش دهی در حسابرس داخلی و حسابرس خارجی تفاوت دارد؟ 
گزارش دهی در حسابرسی داخلی و خارجی متفاوت است. در حسابرسی داخلی گزارش فقط در دسترس مدیران ارشد سازمان قرار گرفته و سایر پرسنل و عموم مردم از ان مطلع نخواهند شد اما در حسابرسی مستقل این گزارش در اختیار اعضا هیت مدیره و سهام داران و حتی عموم مردم هم می تواند قرار گیرد.
 
حسابرسی داخلی به طور کلی یک بخش خیلی مهم در رده های سازمانی به خصوص شرکت های بزرگ با فرایند های پیچیده مالی می باشد. انجام صحیح و هدفمند فرایند حسابرسی داخلی می تواند از انحرافات مالی بزرگ و حیف و میل منابع و دارایی ها پیشگیری کرده و در حفظ آنها کمک شایانی نماید. شرکت ها و موسسات دارای عملیات مالی می توانند برای تربیت حسابرس داخلی خبره و کارآمد از موسسات خدمات مالی و حسابرسی کمک گرفته و آموزش هایی را برای افراد ذیربط در سازمان خود ترتیب دهند.
 
اهداف حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل با هم متفاوت است :
هدف های تعیین شده برای حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل کاملا با هم متفاوت است. حسابرسان داخلی کلیه اسناد مالی و غیر مالی شرکت را به منظور پیگیری اهداف مالی و کشف انحرافات مالی مدیران بررسی می کنند در حالیکه حسابرسان مستقل فقط به بررسی صورت های مالی و اسناد مربوط به ان می پردازند تا بتوانند گزراشی در خصوص صحت عملکرد شرکتها در زمینه مالی ارائه دهند. 
 
نحوه انتخاب حسابرسی داخلی با حسابرس مستقل متفاوت است
حسابرسان داخلی از داخل خود سازمان انتخاب میشوند یا اینکه مدیران ارشد تصمیم میگیرند از شخصی مستقل و متخصص خارج سازمان استفاده کنند اما حسابرسان مستقل باید از موسسات خدمات حسابداری و حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی انتخاب شده و به کار گرفته شوند.
 
دستور کاری حسابرسان داخلی با حسابرسان مستقل متفاوت است:
حسابرسان خارجی یا مستقل زیر نظر مدیران سازمان نبوده و مجبور به پذیرش دستورات آنها نیستند و فقط بر اساس استاندارد های حسابرسی و اهداف مشخص عمل می کنند اما حسابرسان داخلی زیر نظر مدیران سازمان فعالیت کرده و به دنبال اهداف تعیین شده توسط آنها می باشند.
 
حسابرسان داخلی به لحاظ پاسخگویی با حسابرسان مستقل متفاوت هستند:
حسابرسان داخلی پس از بررسی های مالی و غیر مالی خود موظفند به مدیریت و هیت مدیره پاسخگو بوده و گزارشات خود را به آنها اعلام نمایند اما حسابرس مستقل پس ار بررسی صورت های مالی باید به سهامداران و ارگان های دولتی ذیربط گزارش دهند.
 
فرمت گزارش دهی در حسابرسی مستقل و داخلی با هم تفاوت دارد:
حسابرسان داخلی می توانند در هر فرمتی که خواستند یا مدیران ارشد برایشان تعیین می کنند گزارش خود را آماده نمایند اما حسابرس مستقل بر اساس استاندارد های موجود باید گزارش دهی کرده و آزادی عمل در انتخاب فرمت گزارش ندارند.
 
الزام قانونی برای حسابرس مستقل و داخلی تفاوت دارد:
حسابرسی مستقل به صورت سالانه برای شرکت ها و بنگاههای اقتصادی الزام قانونی بوده و با توجه به نیاز بانک ها، سهام داران و مراجع قانونی صورت می گیرد اما الزامی قانونی برای حسابرسی داخلی وجود ندارد و شرکت ها برای بررسی عملکرد مالی و غیر مالی خود این کار را انجام می دهند.
 
گزارش حسابرس داخلی خصوصی و حسابرس مستقل عمومی است:
حسابرسان داخلی گزارش خود را به صورت عمومی منتشر نمی کنند و به صورت خصوصی به مدیران مربوطه اعلام می دارند اما حسابرسان مستقل گزارش را برای اطلاع عموم و سهامداران منتشر می نمایند .
 
حسابرسی به طور کلی یک امر مهم در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی بوده و می تواند از بسیاری انحرافات مالی و تقلب ها و حتی اختلاس ها پیشگیری کند برای همین شرکت ها و بنگاههای اقتصادی می توانند برای حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل خود از موسسات خدمات مالی و حسابداری استفاده کنند.
 
- حسابرسی صورت های مالی : همانطور که از نام این نوع حسابرسی استنباط میشود به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی اعم از سود و زیان ، سود و زیان جامع ، ترازنامه و وجوه نقد انجام می گیرد و در مورد رعایت استاندارد ها و قوانین و اصول اساسی در این صورت قضاوت کرده و گزارش ارائه می دهد و در پایان انها را تایید یا رد می کند.
 
- حسابرسی رعایتی : دسته دوم نوع حسابرسی به لحاظ اهداف بررسی حسابرسی رعایتی می باشد. این نوع حسابرسی با هدف بررسی رعایت قوانین و استاندارد در اسناد و مدارک مالی انجام میشود . مثلا حسابرسان رعایتی میزان رعایت قوانین در اسناد و مدارک بیمه ، مالیات  و غیره را به صورت مجزا بررسی کرده و مغایرت ها را کشف و گزراش می نمایند.
 
- حسابرسی عملیاتی : این نوع حسابرسی همانطور که از نامش پیداست به بررسی قسمت های عملیاتی سازمان پرداخته و کارایی و اثر بخشی انها را مورد بررسی و قضاوت قرار می دهد . مثلا با بررسی قسمت های مختلف سازمان به صرفه بودن ان واحد را مورد قضاوت قرار می دهند حسابرسی عملیاتی استاندارد و قوانین مشخص و خاصی نداشته و بیشتر به قوه تفکر و مهارت و تجربه حسابرس وابسته می باشد.
 
- حسابرسی مدیریت : نوعی از حسابرسی که که بر اساس اهداف و موضوع عمل می کند حسابرسی مدیریت است . یعنی به بررسی عملکرد و تصمیمیات مدیریتی در سازمان می پردازد و میزان اثر بخش بودن آنها را قضاوت می کند واقعیت این است که تصمیمات مدیریتی به ویژه مدیران ارشد در سرنوشت شرکت و بنگاهها اقتصادی اثر مستقیم داشته و حسابرسی آنها می تواند روندهای اشتباه و زیان اور را شناسایی و رفع نماید .
 
حسابرسی بر اساس ماهیت رسیدگی شامل انواع ذیل است:
- حسابرسی بر اساس ارزیابی سیستم کنترل های داخلی : این نوع حسابرسی با توجه به نامش برای ارزیابی سیستم های کنترل داخلی استفاده میشود و انها را مورد قضاوت قرار داده و کاراییشان را می سنجد و البته نقاظ ضعف و قوت انها را شناسایی می نماید .
 
- حسابرسی بر اساس هدف اثباتی : این نوع حسابرسی به جزییات مربوط می شود و تمامی اعداد و ارقام موجود در ترازنامه و صورت های مالی را بررسی کرده و صحت و سقم انها را اثبات یا رد می نماید .

 

 
حسابرسی با هدف رسیدگی های خاص : گاهی کارفرما برای حسابرسی اهداف خاصی را دنبال می کند مثلا می خواهد اعداد و ارقام یک نوع حساب را به صورت اختصاصی بررسی کرده و صحت و سقم ان را بداند یا گاهی برای احتمال و شک تخلف و یا اختلاص این کار انجام می شود. 
 
حسابرسان به طور کلی باید حائز چه ویژگی ها و توانمندی هایی باشند؟ 
برای اینکه یک شخص بتواند به شغل حسابرسی دست پیدا کند و البته کار خود را به درستی انجام دهد باید یکسری ویژه گی های تحصیلی و شخصیتی خاصی داشته باشد:
- آشنایی با اصول کلی حسابرسی و قوانین و مقررات مربوط به آن
- آشنایی به نحوه حسابرسی اعم از صنعتی ، تولیدی ، خدماتی و غیره
- آشنایی با حسابداری پیشرفته و اشراف کامل به جزییات و قوانین مربوط به ان
- شناخت و مهارت کافی در حسابرسی شعب و حسابرسی شرکت های بازرگانی
- مهارت کافی در خصوص نحوه بدست اوردن قیمت تمام شده و حسابرسی مربوط به آن
- حسابرس باید با قوانین مربوط به تقسیم بودجه و نحوه نوشتن ان و سایر جزییات اشراف داشته باشد.
- آشنایی کامل با رایانه و برنامه های مختلف و نرم افزارهای مالی و حسابدرای و نحوه استفاده از انها
- دارای یکی از مدارک تحصیلی حسابرسی ، حسابداری و مدیریت مالی 
 
حسابرسی بر اساس چه استانداردهایی باید انجام شود؟ 
حسابرسان باید کار خود را بر اساس استاندارد های رایج و مورد قبول حسابرسی در سراسر دنیا انجام دهند . یکسری استاندارد های حسابرسی کلی توسط انجمن حسابرسان امریکا نوشته شده است که عموما بر اساس آنها عمل میشود البته با توجه به شرایط اقتصادی و کاری در هر کشوری تغییراتی در آن صورت گرفته و حسابرسان بر اساس این تغییرات عمل می کنند. 
 
استاندارد های عمومی حسابرسی :
این استاندارد ها شامل موارد ذیل است:
حسابرسی باید توسط افراد ذیصلاح انجام شود شخص ذیصلاح شخصی است که دارای مدرک و دانش کافی در این خصوص بوده و بر تمامی قوانین و مقرارات این حوزه اشراف داشته باشد. حسابرس چه داخلی باشند و چه مستقل باید کاملا به صورت مستقل عمل کرده و از قضاوت های جهت دارخوددراری نمایند استقلال در رای مسئله بسیار مهمی در این حرفه می باشد. تهیه گزارشات حسابرسی یکی از مهمترین اجزای این حرفه بوده که می تواند سرنوشت مالی و حقوقی موسسه و بنگاه اقتصادی و افراد مرتبط را تغییر دهد برای همین حسابرسان باید در تهیه این گزارشات دقت و وجدان و مراقبت کافی را به خرج دهند .
 
استاندارد های عملیاتی یا رسیدگی در حسابرسی:
استاندارد های عملیاتی در حسابرسی از سه بخش مجزا تشکیل شده که به شرح ذیل می باشد:
حسابرسی باید با برنامه ریزی قبلی انجام شده و تمامی مقدمات آن اعم از تعداد کارشناسان لازم و ابزارهای مورد نیاز پیش بینی گردد.
هر سازمان و موسسه ای دارای یک سیستم کنترل داخلی بوده که برای انجام حسابرسی و نوع آن و زمان انجام و سایر جزییات مربوطه باید شناخت کافی نسبت به این سیستم کنترلی وجود داشته باشد.
مستندات و شواهد لازم برای حسابرسی باید به صورت حضوری و پرس و جو ومشاهده مستقیم بدست اید تا قبل اعتماد و استناد باشد.
 
برای گزارش دهی حسابرسی یکسری استانداردهای مخصوص وجود دارد که شامل موارد ذیل است:
- گزارش باید به طور مشخص و روشن موضع خود را بیان کند و بگوید صورت های مالی موسسه مطابق با استاندارد ها و قوانین بوده است یا خیر. هر گونه دو پهلو گفتن و ابهام در گزارش تهیه شده قابل قبول نمی باشد .
اطلاعاتی که حسابرس از صورت های مالی کسب می کند باید درست و شفاف و کامل تلقی شود مگر آنکه با سند و مدرک خلاف آن ثابت شود.
- گزارش باید مشخص کننده این باشد که در آن چنینی اصولی در دوره جاری نسبت به دوره قبل به طور یکنواخت رعایت نشده است.
- گزارش باید همانطور که گفته شد حاوی اظهار نظر شفاف باشد و اگر نمی شود نظر شفافی داد باید به طور دقیق و جزیی دلایل آن ذکر گردد.
 
حسابرسی داخلی می تواند کمک شایانی به حفظ منابع و دارایی سازمان و جلوگیری از تخلفات و اتلاف منابع نماید. این نوع حسابرسی در واقع یک نوع پایش خود است قبل از اینکه حسابرسان مستقل اقدام به انجام این کار بکنند . شرکت ها و بنگاههای اقتصادی برای حسابرسی داخلی خود می توانند یک واحد جداگانه داشته و افرادی متخصص را برای این کار استخدام کنند و یا اینکه از موسسات خدمات مالی و حسابرسی در این خصوص کمک بگیرند این موسسات با اعزام حسابرسان متبحر می توانند کلیه امور مربوط به حسابرسی داخلی شرکتها را مطابق با نظر و خواست کارفرمایان انجام داده و گزارش جامع و مکتوب تهیه نمایند.
 
هنگامی که یک واحد اقتصادی راه‌اندازی می‌شود، افرادی که دست‌اندر‌کار راه‌اندازی این واحد هستند به شدت از لحاظ کاری مشغول بوده و ممکن است برای رسیدن به اهدافشان با مشکل مواجه شوند و حتی ممکن است شکست بخورند یا ممکن است پیروز شوند. اگر پیروز شوند فکر می‌کنند که بسیار قدرتمند هستند و اگر شکست بخورند هم باز می‌گویند ما قدرتمند بودیم ولی در واقعیت خیلی چیزها متفاوت است. البته چه شکست بخورند یا پیروز شوند همه چیز بستگی به موارد زیر دارد:
 
1- فرصت‌ها تهدیدها، ضعف‌ها و قوت‌های خود را باید ارزیابی کنند.
2- محیطی که واحد اقتصادی در آن فعالیت می‌کند را ارزیابی کنند.
3- استفاده مطلوب و مناسب از منابع واحد اقتصادی و تصمیم‌گیری مناسب را با توجه به محیط خود به عمل آورند.
 
اگر افرادی که واحد اقتصادی را به وجود آورده‌اند، خودشان یا سازمانشان را به خوبی ارزیابی کنند و نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سازمانشان را به خوبی بشناسند و تصویری واضح از محیط اطرافشان و منابع در دسترس مانند گروه‌ کاری، ماشین‌آلات، فناوری، خط‌مشی‌ها، بازار، قوانین دولتی و سایر موارد به دست آورند و همه موارد یاد‌شده هم‌تراز باشند، موفق خواهند شد.
 
یک واحد اقتصادی در حال اجرا نیازی فوری به حسابرسی داخلی دارد که می‌تواند ارزیابی مستقلی از واحد اقتصادی به عمل آورد. این مساله هم در مراحل خوب و هم در مراحل بد مورد نیاز است. در مراحل خوب این ارزیابی اطمینان می‌دهد که حرکت واحد اقتصادی در مسیر درست است و جای نگرانی نیست و در مرحله و شرایط بد این مساله مطالعه منطقی از مشکلات و راه حل‌ها ارائه می‌دهد. در واقع حسابرسی داخلی یک سازمان اطمینان‌دهی مستقل است و با فعالیت‌های مشاوره که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود کارآیی سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمان طراحی شده است، ادامه راه می‌دهد.