امروز :

هیأت مدیره صندوق


نام و نام خانوادگی سمت
محمود تبریزی رئیس هیئت مدیره مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید
سارا کشفی آشتیانی عضو هیئت مدیره وکیل پایه یک دادگستری
حسن مصلحی عضو هیئت مدیره مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بنیادشهید
اسلام کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد
سیدمحمدمهدی موسوی عضو هیئت مدیره مدیرکل امورمالی و ذیحسابی بنیاد شهید