تاریخ درج خبر : 1398/6/27


بازدید مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد از محل ساختمان جدید اداری صندوق

مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد امروز 27 شهریور 98 از محل ساختمان جدید اداری صندوق شاهد بازدید کردند.


مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد امروز 27 شهریور 98 از محل جدید دفتر صندوق شاهد بازدید کردند ومقرر گردید در جهت انتقال و استقرار دفتر مرکزی در ساختمان جدید اقدامات لازم بعمل آید.

عکس های خبر

نظرات شما