جزئیات خبر

برگزاری اولین جلسه از کارگاه های آموزشی مقاله نویسی و پروپزال نویسی

اولین جلسه از کارگاه های آموزشی مقاله نویسی و پروپزال نویسی با حضور مدیرعامل محترم وکارکنان دفتر مرکزی صندوق قرض الحسنه شاهد برگزار گردید.

اولین جلسه از کارگاه های آموزشی مقاله نویسی و پروپوزال نویسی با حضور دکتر اسلام کریمی و کارکنان دفتر مرکزی صندوق قرض الحسنه شاهد روز یکشنبه مورخ چهاردهم مهرماه سالجاری ، از ساعت ۱۴ الی ۱۶ با تدریس دکتر مجتبی عباسی برگزار گردید.