جزئیات خبر

تشکیل جلسه شورای نظام جامع پیشنهادات

جلسه شورای نظام جامع پیشنهادات با موضوع«جشنواره نظام جامع پیشنهادات»برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد،امروز دوشنبه۱۵ مهرماه ۱۳۹۸ جلسه شورای نظام جامع پیشنهادات با موضوع;جشنواره نظام جامع پیشنهادات با حضور مدیر عامل محترم صندوق قرض الحسنه شاهد و اعضای شورای نظام جامع پیشنهادات متشکل از مدیران دفتر مرکزی و نیز مشاوران مدیر عامل برگزار شد. گفتنی است در این جلسه در رابطه با موضوعاتی همچون ،چگونگی طرح موضوعات نظام جامع پیشنهادات (به صورت سئوال بسته، نیمه باز و باز)، مشارکت دادن کارکنان سایر صندوق ها و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی و نیز ترکیب اعضای کمیته علمی و اجرایی جشنواره، زمان و مکان اجرای جشنواره و در نهایت نوع جوایز اهدایی به نفرات برتر مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت. در انتها مقرر گردید که از سوی دبیرخانه نظام جامع پیشنهادات، پروپوزال اجرایی برای جشنواره نظام جامع پیشنهادات تنظیم و در جلسه آتی مطرح گردد.