از نظر اجتماعی، مسئول بودن یعنی افرد و سازمان‌ها می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان‌ها و دولت کمک می‌کند تاثیری مثبت بر توسعه، پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند. مسئولیت اجتماعی فردی شامل مشارکت هر فرد در اجتماعی که در آن زندگی می‌کند، می‌باشد و می‌توان آن را به علاقه‌مندی از اتفاقاتی که در جامعه می‌افتد و شرکت فعال برای حل برخی از مشکلات محلی تعریف کرد. برای مسئول بودن از نظر اجتماعی نه تنها لازم است در فعالیت‌های اجتماعی شرکت داشته باشیم، بلکه باید آن را به شکل یک سبک زندگی درآوریم. فقط با وارد کردن مسئولیت‌پذیری اجتماعی به ارزش‌ها و سیستم اعتقادی شخصی خود، می‌توانیم واقعاً از نظر اجتماعی مسئول باشیم. مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانها در زمره مفاهیم اخلاق کسب و کار مطرح است و به نقشی که سازمانها در حوزه اجتماعی برعهده دارند، مربوط می شود. آنها برای اینکه در کسب‌ و کار خود موفق باشند، باید مسئولیت خود را در قبال جامعه و کسانی که تحت تأثیر فعالیت‌های سازمان قرار می‌گیرند، رعایت کنند. سازمانهای سرآمد به عنوان سازمانهایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی مطلوب به ذینفعان خود در قبال عملکردشان، روشی اخلاقی در پیش می‌گیرند. این سازمانها حساسیت و توجهی ویژه به پاسخگویی اجتماعی و حفظ ثبات سازمان در آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می‌کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی، در ارزش‌های این سازمانها بیان شده است. آنها از طریق مراوده باز با ذینفعان، انتظارات و مقررات محلی و جهانی را درک و رعایت کرده و از آن فراتر می‌روند. صندوق قرض الحسنه شاهد به منظور افزایش کیفیت خدمات خود در راستای توانمندسازی جامعه هدف، این آمادگی را دارد تا با مشارکت نخبگان، فعالان حوزه بانکی و مشاغل مختلف، طرح های مبتکرانه و خلاقانه پیشنهادی را در حوزه تسهیلات قرض الحسنه دریافت و پس از بررسی های لازم اجرایی نماید. گفتنی است طرح ها و برنامه هایی که در نهایت قابلیت اجرایی شدن را پیدا کنند، مورد تشویق قرار خواهند گرفت. با تشکر