امروز : جمعه مورخ : 29 شهریور ماه 1398
*** به وب سايت صندوق قرض الحسنه شاهد خوش آمديد ****
           شما اکنون اینجا هستید : Skip Navigation Links

شماره خبر : 19386 درج در تاریخ : 1398/02/22 ساعت درج خبر : 11:40 AM'

تصویب سه پیشنهاد در کمیته نظام جامع پیشنهادات

جلسه کمیته نظام جامع پیشنهادات با حضور مدیران صندوق برگزار شد.


 

به گزارش روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد، جلسه کمیته نظام جامع پیشنهادات با حضور مدیران صندوق برگزار شد. در این جلسه از میان6 پیشنهاد مطرح شده 3 پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت.

موضوع پرداخت وام به جامعه هدف از محل رسوب حساب متمرکز صندوق قرض الحسنه شاهد مطروحه توسط آقای نصرت الله قویدل رئیس منطقه خراسان شمالی، ایجاد گزینه گروه مشتری در هنگام ثبت عضویت جدید ( ایثارگر ایرانی یا ایثارگر تبعه خارجی ) مطروحه توسط آقای نصرت الله زارع رئیس منطقه فارس و استفاده از معافیت مالیاتی حقوق کارکنان 1383 طی بند 2 بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 1383/11/7 مطروحه توسط آقای اکبر گنج خانلو کارشناس منطقه زنجان 3 پیشنهاد بودند که در نهایت به تصویب اعضاء کمیته نظام جامع پیشنهادات رسید.

همچنین پیشنهاد فراهم نمودن عضویت والدین شهید دارای حق پرستاری بالاتر از 6.000.000 ریال که عضو صندوق نمی باشند، مطروحه توسط توسط آقای عبدالرحمن رستمی رئیس منطقه کهکیلویه و بویراحمد مفتوح اعلام گردید و بررسی نهایی آن به نتیجه  جلسه ای با حضورآقایان طایفه ایرائی فرد، رضایی عابد و فرهادی مدیرکل پذیر و امور اداری ایثارگران موکول گردید.

در نهایت دو پیشنهاد تهیه فرم جایگزین و کسر بدهی وام فوتی کمتر از 3 قسط از پس انداز متوفی و انتقال الباقی پس انداز به حساب جایگزین مطروحه توسط آقای  اکبر گنج خانلو  مورد تایید قرار نگرفت.